PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI IR DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMAI

PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS AIKŠTELĖJE

 1. Statybos objekte turi būti įrengtos vietos su priešgaisrinėmis apsaugos priemonėmis ir įrankiais;
 2. Darbuotojai privalo žinoti kur darbo objekte yra gaisro gesinimo priemone, jie turi mokėti jais naudotis;
 3. Darbuotojai turi būti supažindinti su priešgaisrinės apsaugos instrukcijomis ir jų reikalavimais;
 4. Darbuotojai privalo nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą.

Darbų saugos reikalavimai mūrijant

 1. Pirmosios medicininės pagalbos priemonės ir medikamentai turi būti darbininkų buitinėse patalpose.
 2. Virš praėjimų į pastatą, turi būti įrengti praėjimo pločio ir 2 m. ilgio nuo pastato, apsauginiai stogeliai. Kampas tarp stogelio ir pastato sienos – 75º.
 3. Visi dirbantieji turi dėvėti šalmus statybos aikštelėje.
 1. Praėjimai, pravažiavimai, darbo vietos, iškrovimo aikštelės neturi būti užkrautos medžiagomis, įrenginiais, žemėmis.
 1. Matomoje vietoje reikia užkabinti priešgaisrines saugos instrukcijas. Gaisro atveju statybvietėje numatyti priešgaisrinio inventoriaus skydai (prie buitinių patalpų, pastogės, uždaro sandėlio).
 2. Medžiagas į mūrijimo vietą reikia kilnoti standartine patikrinta tara, griebtuvais su aptvarais, kad keliamas krovinys nebyrėtų.
 3. Klojiniai ir pastoliai turi būti tvirti ir stabilūs. Pastolius reikia tvirtinti prie sienoje įmūrytų inkarų, klojinių ir pastolių negalima perkrauti medžiagomis daugiau, negu jiems nustatyta skaičiuojamojo apkrova. Pastolių darbinis paklotas turi būti aptvertas 1,1 m. aukščio turėklais. Darbo paklotai turi būti švarūs.
 4. Mūrijant sienas nuo vidinių klojinių, visu pastato perimetru viršum pakloto reikia įrengti 1,5 m. pločio vientisus apsauginius stogelius ant gembių. Stogelis daromas 6…7 m. aukštyje virš žemės ir laikomas iki mūrijimo darbų pabaigos. Stogeliai turi atlaikyti tolygiai paskirstytą sniego apkrovą ir 1600 N koncentruotą jėgą, ties tarpangio viduriu. Stogelių kronšteinai kabinami už įmūrytų į sieną metalinių kablių. Virš įėjimo į laiptines įrengiamos 2 × 2 m. stoginės.
 5. Prieš pradedant mūryti kitą pastato aukštą, turi būti sumontuotos perdangų plokštės, laiptinių konstrukcijos ir balkonai su aptvarais. Visas angas, esančias ties pakloto lygiu ir iki 0,6 m. nuo jo paviršiaus, reikia aptverti.
 6. Montuojamus elementus reikia užkabinti inventoriniais stropais, traversomis arba kita kėlimo įranga, pagamintą pagal patvirtintus projektus. Kroviniai turi būti užkabinti taip, kad negalėtų slysti arba kristi.
 7. Reikalingos montuojamos montavimo aikštelės, kopėčios, pakabinami lopšiai ir kėlimo įtaisai turi būti pastatyti arba sudėti ant montuojamų konstrukcijų prieš jas pakeliant.
 8. Draudžiama žmonėms būti ant elementų ir konstrukcijų jas keliant, pernešant ir statant.
 9. Kai konstrukcijos dažomos arba perdengiamos antikorozinėmis medžiagomis statybvietėje, šie darbai paprastai vykdomi apačioje. Viršuje dažomos tik pažeistos konstrukcijų vietos ir sandūros.
 10. Kranininkui nurodymus ir signalus duoda tik vienas asmuo – montuotojų brigadininkas, grandininkas arba prikalbinėtojas. Signalą  ,,stop” turi perduoti bet kuris darbuotojas, pastebėjęs pavojų.
 11. Laiptų aikštelės, laiptų maršai turi būti montuojami kartu su kitomis pastato konstrukcijomis. Sumontuotus laiptų maršus reikia nedelsiant aptverti.
 12. Montavimo darbai aukštuose, atvirose vietose, pučiant stipresniam kaip 15 m/s vėjui,     lijundros, perkūnijos arba rūko metu, turi būti nutraukti.
 1. Denginio ir perdangų plokštės montuojamos ir tvirtinamos šitaip: pirmoji plokštė (kampinė)

sumontuojama stovint ant paaukštinimo priemonių (kopėčių, aikštelių, lopšių), o kitos plokštės – ant aukščiau padėtų plokščių. Būdami ant plokščių, montuotojai ir suvirintojai turi būti prisirišę apsauginio diržo grandine prie montavimo kilpų arba specialiai nutiesto plieninio lyno.

 1. Kad perkeliamos konstrukcijos ir elementai nesiūbuotų ir nesisukiotų, jie turi būti prilaikomi virvių arba plono lankstaus lyno atotampomis. Perkeliamos detalės iki anksčiau sumontuotų konstrukcijų arba įrengimų dalių horizontalia kryptimi turi būti ne arčiau kaip 1,0 m., o vertikalia – 0,5 m.
 2. Baruose, kuriuose montuojamos konstrukcijos, draudžiama atlikti kitus darbus arba būti pašaliniams asmenims. Negalima būti ant montuojamų konstrukcijų, arba įrenginių iki jų įtvirtinimo projektinėje padėtyje. Jeigu žmonės neišvengiamai turi būti po montuojamomis  konstrukcijomis arba įrenginiais, reikia numatyti specialias, saugumą garantuojančias priemones.