BOKŠTINIO KRANO PARINKIMAS IR PASKAIČIAVIMAS

  1. Skaičiuojame reikiamą krano kėlimo galią (Q)

Q ≥ P + P1 (t), kur:

P – sunkiausias antžeminės dalies elementas.

P = 1,96 t.

P1 – stropavimo priemonių svoris.

P1 = 0,09 t.

Q 1,96 + 0,09 = 2,05 t.

  1. Skaičiuojame reikiamą krano strėlės siekį (B)

B = r + u + b + z (m), kur:

r – spindulys lanko, kurį apibrėžia bokštinio krano atsvaras.

r = 3,5 – 4,5 m;

u – laisvas tarpas tarp labiausiai išsikišusio montuojamo pastato sienos ir krano atsvaro.

u = 0,7 m;

b – pastato plotis tarp ašių.

b = 12,61 m;

z – sienos dalies storis nuo ašies išorinio krašto.

z = 0,4 m.

B = 4 + 0,7 + 12,61 + 0,4 = 17,71 m.

 

  1. Skaičiuojame reikiamą krano pakėlimo aukštį (Hk).

Hk = Ha + a + he + hst (m), kur

Ha – atramų į kurias remiasi montuojamas elementas, aukštis nuo krano stovėjimo atramos.

Ha = 15.34 m;

a – laisvas tarpas virš atramos.

a = 0,5 – 1 m;

he – montuojamo elemento aukštis.

he = 0,22 m;

hst – stropavimo įrangos aukštis.

hst = 4,7 m.

Hk = 15.34 + 1 + 0,22 + 4,7  = 21.26 m

Pagal paskaičiuotus parametrus t. y.

Q 2,05 t.

B = 17,71 m.

Hk = 21.26 m., parenku bokštinį kraną KB – 100.